بچه ها من خیلی منتظر ترمیم معدلم به نظرتون اجرا میشه؟

Sent from my HTC One M9 using Tapatalk