حمید میرزاده در پنجمین نشست هماهنگی و پایش امور استان های دانشگاه آزاد به تحصیل ۷۴ درصد خانواده های شاهد و ایثارگر در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: حضور این تعداد دانشجو از خانواده های شاهد و ایثارگر و فارغ التحصیلی ۸۸۰ هزار بسیجی از این دانشگاه باعث برکت و نشان از واقعیت این دانشگاه ملی و مردمی است.وی با بیان اینکه بسیجیان دانشجویی نیز بدلیل داشتن ایمان قوی و علم باید عامل وحدت باشند، افزود: قبل از انقلاب اسلامی در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می کردم و آن زمان تنها یک انجمن اسلامی داشتیم اما اتحاد خوبی میان تمام دانشجویان انجمن اسلامی برقرار بود.


رئیس دانشگاه آزاد بیان کرد: در هفته بسیج اعلام می کنم ما به اسلام، امام (ره)، رهبری و ایران وفادار هستیم.


میرزاده تاکید کرد: دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) و خانواده های تحت پوشش بهزیستی از ۲۰ درصد تخفیف شهریه در این دانشگاه برخوردار هستند.


وی همچنین به برگزاری دوره های بازآموزی اشاره کرد و گفت: این دانشگاه ۵ میلیون فارغ التحصیل دارد که برخی از آنها در سال های دور فارغ التحصیل شده اند و به همین دلیل نیازمند به روز رسانی اطلاعات و دانش خود هستند که برگزاری این دوره ها می تواند علاوه بر توسعه علمی کشور یک جریان اقتصادی سالم را در دانشگاه ایجاد کند.