سلام.میخواستم بدون سهم هر درس در پیش دانشگاهی چقدر هس تو کنکور؟