سلام میخواستم کمکم کنین من رشته ی تجربیم و سال دوم رو توانستم شهریور پاس کنم و سال سومم رو نتونستم پاس کنم دی ماه امتحان دارم. ب نظر شما من دی ماه بزرگسال پیش رو ثبت نام کنم یا سال دیگ روزانه برم تا بهتر یاد بگیرم و کنکور رشتهی خوبی قبول شم؟