به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور تبریز: در این کارگاه مهندس مسعود رضایی، کارشناس هوا فضا، در مورد خصوصیات انرژی هسته ای و مصارف و کاربردهای متعارف آن و تاریخچه استفاده از انرژی هسته ای توضیحاتی ارائه داد و گفت: علوم و فناوری هسته‌ای در حال حاضر به عنوان فناوری برتر محسوب می شود. امروزه تأثیر این علوم بر افزایش دانش بشری، طبیعت حاکم و ارائۀ رفاه و خوشبختی به زندگی بشری غیر قابل تردیداست و می تواند به عنوان یک عنصر اساسی و مبنای ضروری برای توسعۀ پایدار به شمار آید.
رضایی تأکید کرد: انرژی هسته ای در طول نیم قرن گذشته، در پرتو تلاش‌های دانشمندان در سراسر جهان نقش مهمی را در توسعۀ صنعت،‌ کشاورزی و پزشکی ایفاء کرده است. استفادۀ رادیو ایزوتوپ ها در شناسایی و درمان بیماری ها، کاربرد فناوری هسته‌ای در تولید برق و تولید مواد با کیفیت و مقاومت ویژه و همچنین تولید محصولات کشاورزی مقاوم در برابر خشکسالی و آفات فقط برخی از کاربردهای این علم در پزشکی، صنعت و کشاورزی می باشد.
وی همچنین یادآور شد: فناوری هسته‌ای علاوه بر تأمین انرژی پاک، کمک می کند تا تشخیص پزشکی بهبود یابد، بیماری های بشری درمان شود، تغذیه بشر افزایش یابد، از سلامت حیوانات اهلی مراقبت شود، منابع آبی توسعه یابند، حیوانات خطرناک نابود شوند، بهره وری کشاورزی بهبود یابد، مواد غذایی تأمین شود، کنترل کیفیت صنعتی تقویت شود و علم شناخت محیط زیست پیشرفت یابد.