دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد رستم ، مقام دوم مسابقات جهانی کونگ فو در کشور آلمان را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومیپیام نور تبریز ، خانم انسیه یونسی دانشجوی رشته حقوق این دانشگاه نایب قهرمان مسابقات کنگ فو دختران در کشور آلمان شد، این بانوی ورزشکار که با غلبه بر حریفانی از کشورهای فرانسه و آلمان خودرا به فینال این مسابقات رسانده بود در مسابقه آخر و در مبارزه و امتیازی نزدیک نتیجه را به حریف انگلستانی خود واگذار و به مقام دومی بسنده کرد و مدال نقره این دوره از مسابقات را به گردن آویخت.