ذکات العلم نشره
ذکات علم در نشر دادن آن است
اگر کسی جایی در هر مبحثی از عربی سوال تشریحی و تست خوب و نکته دار در هر کتاب یا جزوه ای دیده در این تایپک قرار بده تا اینکه همه از نکته و قاعده مختص یا تکنیک منحصر بفرد حل سریع آن که در نهایت مربوط به قواعد باشه با خبر و آن را بیاموزند تا دست به دست هم در کمک به همنوعان خود تلاش کنیم.
قوانین :
1) سوال تکراری نگذارید
2) در صورت درج از کتاب نام کامل کتاب و صفحه و شماره سوال را معین کنید
3)بحث های جانبی ممنوع میباشد
4) اگر از تکنیک خاصی استفاده می کنید آن را برای همه توضیح دهید
5)سال تحصیل و درس و مبحث مربوط به سوال را معین کنید (به عنوان مثال :عربی 3 ،معتلات ، اجوف)
یا علی مدد