یکی از دانش آموزان مدرسه ی ما با رتبه ی 40000 کشوری و سهمیه ایثارگران ، داروسازی دانشگاه تهران قبول شده .
کارنامه ی کنکورش رو هم ندارم بدم ، میخواید باور کنید یا خیر .