نرم افزار-سلام من فارغ التحصيل رياضي از دانشگاه اميركبيرم مي خواستم براي كنكور ارشدمهندسي كامپيوتر نرم افزار شركت كنم اما نميدونم تو اين زمان كمي كه باقيمانده چه طور برنامه ريزي كنم ورو چه درسهايي بيشتر كارنم وآموزشگاه برم يا خودم از روي منابع پيشنهادي بخونم ممنون ميشم راهنماييم كنيد
پاسخ : دروس آزمون كارشناسي ارشد نرم افزار عبارتند از: 1- زبان عمومي و تخصصي، 2- رياضيات(رياضيات مهندسي، آمار و احتمال، محاسبات عددي، ساختمان گسسته ) 3- دروس مشترك(ساختمان داده، سيستم عامل، نظريه، مدار منطقي، معماري كامپيوتر) 4- دروس تخصصي(ساختمان داده، طراحي الگوريتم، كامپايلر، زبان هاي برنامه سازي) در ميان اين دروس گروه دروس مشترك با داشتن ضريب تاثير 4 در آزمون ارشد بيشترين تاثير را داشته و طبيعتا براي آمادگي آزمون بايد وقت بيشتري را به اين دروس اين گروه اختصاص داد. پس از آن دروس گروه دروس رياضي و گروه دروس تخصصي با ضريب تاثير 2 قرار دارند و در آخر هم گروه زبان با ضريب تاثير 1. با توجه به زمان باقي مانده ديگر نبايد به سراغ كتب مرجع رفت، بلكه بايد با مطالعه كتاب هاي نكته و تست تلاش نماييد خود را براي هر 14 عنوان كتاب موجود در آزمون ارشد آماده كنيد. با توجه به اينكه ديگر زمان كافي براي مطالعه كتب مرجع وجود ندارد در صورتيكه احساس مي كنيد در محتواي پايه درسي ضعف داريد، توصيه مي شود با رفتن به كلاس اين ضعف را جبران كنيد.