با سلام
کسی از غیر انتفاعی پرندک ((با ازمون)) از همه نظر اطلاعی داره؟؟
این جا رو برم بهتره یا ازاد ((بدون ازمون))واحد تهران شمال؟؟
سپاس