خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 15 از 15
  1. Top | #1
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات

   Question رتبه قبولی در پزشکی و....

   سلام کسی میدونه با چه رتبه ای میشه پزشکی یا دندان پزشکی رو قبول شد؟؟ با سهمیه بسیجی فعال چه رتبه ای رو میخواد؟

  2. Top | #2
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   دانشگاه آزاد برای دندون چه رتبه ای میخواد؟ جدولی چیزی هست ببینیم ؟

  3. Top | #3
   در انتظار تایید ایمیل

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط YAS12345678 نمایش پست ها
   سلام کسی میدونه با چه رتبه ای میشه پزشکی یا دندان پزشکی رو قبول شد؟؟ با سهمیه بسیجی فعال چه رتبه ای رو میخواد؟
   دیگه چی میخوای؟بسیج فعال سهمیه نداره دلتوخوش نکن

  4. Top | #4
   در انتظار تایید ایمیل

   Mamoli
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط خانوم دکتر نمایش پست ها
   دانشگاه آزاد برای دندون چه رتبه ای میخواد؟ جدولی چیزی هست ببینیم ؟
   ای باباوضع مهندسا چقدربده همه میخوان تجربی کنکوربدن بروسایت کانون

  5. Top | #5
   کاربر انجمن

   Mehrabon
   نمایش مشخصات
   تو هر رشته ای با علاقه میشه موفق شد

  6. Top | #6
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   سایت کانون + گزینه2

  7. Top | #7
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   Khoshhalam
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط YAS12345678 نمایش پست ها
   سلام کسی میدونه با چه رتبه ای میشه پزشکی یا دندان پزشکی رو قبول شد؟؟ با سهمیه بسیجی فعال چه رتبه ای رو میخواد؟
   سهمیه بسیجی فعالم مگه داریم؟


  8. Top | #8
   کاربر فعال

   Ashegh
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط YAS12345678 نمایش پست ها
   سلام کسی میدونه با چه رتبه ای میشه پزشکی یا دندان پزشکی رو قبول شد؟؟ با سهمیه بسیجی فعال چه رتبه ای رو میخواد؟
   فقط دانشگاه ازاد سهمیه بسیج فعال داره دانشگاه های سراسری چیزی به اسم سهمیه بسیج فعال ندارن.

  9. Top | #9
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات
   ببخشید کسی میدونه شهریه پزشکی ازاد چه قدره؟ و اصلا برای معدل الف تخفیفی دارن؟ یا اگه رتبه خیلی خوب بیاد تخفیف میدن؟

  10. Top | #10
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط خانوم دکتر نمایش پست ها
   دانشگاه آزاد برای دندون چه رتبه ای میخواد؟ جدولی چیزی هست ببینیم ؟
   برید سایت قلمچی قسمت خمین رتبه

  11. Top | #11
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط saeedkh76 نمایش پست ها
   سهمیه بسیجی فعالم مگه داریم؟
   بسیج فعال برای ازاده

  12. Top | #12
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط sara1376 نمایش پست ها
   ببخشید کسی میدونه شهریه پزشکی ازاد چه قدره؟ و اصلا برای معدل الف تخفیفی دارن؟ یا اگه رتبه خیلی خوب بیاد تخفیف میدن؟
   پارسال شهریه ثابت ۳۴۰۰ بود،با متغیر حدود چهار و نیم الی پنج میشه،اگر الف بشید ترم بعد تخفیف میگیرید،اگر اشتباه نکنم ده درصد تخفیف میدن،ولی رتبه ی خوب تخفیفی نداره

  13. Top | #13
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط saeedkh76 نمایش پست ها
   سهمیه بسیجی فعالم مگه داریم؟
   سهمیه جدا که نداره ولی دانشگاه بقیه الله یه امتیازی بهشون میده برا سال 94 که این شرایط رو داشت* داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﺑﻘﻴﻪاﻟﻪ(ﻋﺞ) ـﺗﻬﺮان (پورتال دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج
   اﻟﻒ) ﺷﺮاﻳﻂﻋﻤﻮﻣﻲ: 1) اﻋﺘﻘﺎدﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼمﻧﺎبﻣﺤﻤﺪي (ص)، اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. 2) اﻋﺘﻘﺎدو اﻟﺘﺰامﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﻴﻪ. 3) اﻟﺘﺰامﻋﻤﻠﻲ
   ﺑﻪ اﺣﻜﺎماﺳﻼمو ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ. 4) ﻋﺪمﻋﻀﻮﻳﺖ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺣﺰابوﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ. 5) ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀـﻮﻳﺖ و ﻳـﺎﻫـﻮاداري از
   10) داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ. ﻣﻮادﻣﺨﺪر و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺧﺪﻣﺎتدوﻟﺘﻲ. 8) داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ. 9) داﺷﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮتاﺧﻼﻗﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. اﺣﺰاب وﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺘﻘﺎﻃﻲ، اﻟﺤﺎدي وﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. 6) ﻋﺪمﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻗﺪامﻋﻠﻴﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. 7) ﻋﺪماﻋﺘﻴـﺎدﺑـﻪ
   ب) ﺷﺮاﻳﻂاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ: 1) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﻛﺘﺒﻲ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮاي دورهﻛﺎرداﻧﻲ 14 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 2) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه 20 ﺳﺎل ﺗﻤﺎمﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 1: ﺑﻪ ازاي
   ﻫﺮﻳﻚ ﺳﺎل ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻓﻌﺎل، ﻣﺪتﺳﻪ ﻣﺎه وﻋﻀﻮﻳﺖ ﻋﺎدي دو ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه 2: در ﺻـﻮرتاﻧﺠـﺎم ﺧـﺪﻣﺖ دوره ﺿـﺮورت،
   ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه4: ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻦ ﻓﺮدﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ارﻓﺎق ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻧﻤﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از 25 ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ. 3) در ﺷﺮاﻳﻂﻣﺴﺎوي، اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺪتﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه 3: ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﻦ
   ﻣﺤﺘﺮماﻳﺜﺎرﮔﺮان (ﺷﻬﺪاء، ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎن) وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 4) در ﻣﺪتﺗﺤﺼﻴﻞ درداﻧﺸﮕﺎهﻋﻠـﻮمﭘﺰﺷـﻜ ﺑﻘﻴـﻪ ا...(ﻋـﺞ) داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از اﻣﻜﺎﻧـﺎت
   ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺧﻮاﺑﮕﺎه وﻏﺬادر ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻟﻴﻜﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮاي ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ ﻧﺪارد. 5) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺪو ورودﺑﻪ اﺳـﺘﺨﺪامرﺳـﻤﻲ
   در ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰآﻣﻮزﺷﻲ ﺳﭙﺎه ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 7) ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﭘﺲ از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺳﭙﺎهوﻧﻈﺮﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﺳﭙﺎهدرﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﺑﻜﺎرﮔﻴﺮيﻣﻲﺷﻮﻧ . ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در آﻣﺪه و از ﺣﻘﻮق، ﻣﺰاﻳﺎ، ﺑﻴﻤﻪ، ﺧﺪﻣﺎترﻓﺎﻫﻲ و... اﻣﻜﺎﻧﺎتداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. 6) ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ در ﺑﺪو ورودﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ دورهﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎﺳـﺪاري را
   ج)ﺗﻮﺿﻴﺢﻣﻬﻢ: ﭘﺬﻳﺮشداﻧﺸﺠﻮ ازﻣﻴﺎنداوﻃﻠﺒﺎنﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه درﭘﺬﻳﺮشﻛﺎرداﻧﻲﺑﺎﺳﻮا ﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲوﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﭘﺲاز ﻃﻲﻣﺮاﺣـﻞﮔـﺰﻳﻨﺶوﻣﺼـ ﺣﺒﻪ ﺟـﺬبو
   اﺳﺘﺨﺪامﺳﭙﺎهﭘﺎﺳﺪاران ﻧﻘﻼباﺳﻼﻣﻲاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
   د)ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ: ﻗﺎﺑﻞذﻛﺮ اﺳﺖ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ داوﻃﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲﺷﺪه ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ازﺳﻮيﺳﺎزﻣﺎنﺳﻨﺠﺶدرزﻣ نﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮافازﺗﺤﺼـﻴﻞ

  14. Top | #14
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات  15. Top | #15
   کاربر باسابقه

   Maghror
   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط YAS12345678 نمایش پست ها
   سلام کسی میدونه با چه رتبه ای میشه پزشکی یا دندان پزشکی رو قبول شد؟؟ با سهمیه بسیجی فعال چه رتبه ای رو میخواد؟
   http://konkurselection.blogfa.com/
   از آرشیو موضوعی انتخاب رشته رو بزنید فکر کنم کافی باشه

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن