سر جلسه‌ی آزمون نشسته‌اید و وقت سؤالات عمومی رو به پایان است. شما به اولین سؤالreadingرسیده‌اید و در مقابلتان متن بلند انگلیسی به همراه پنج تست وجود دارد.


برخی از دانش‌آموزان خود را می‌بازند و از این سؤالات می‌گذرند اما دانش‌آموزان موفق استراتژی دیگری دارند.


تسلط بر سؤالات انتهایی زبان انگلیسی کار سختی نیست و فقط توجه به چند نکته را می‌طلبد:1. ابتدا به سؤالات نگاهی کلی بیندازید. ذهن شما به صورت خودکار سؤالات را در خود نگهداری می‌کند و ناخودآگاهِ شما هنگام خواندن متن سؤالات هر قسمت را یادآوری می‌کند.


2. پس از خواندن سؤالات شروع به خواندن کاملreadingکنید. از لغاتی که بلد نیستید بگذرید و فقط معنی آن‌ها را حدس بزنید.


3. حال دوباره به سؤالات بازگردید و به آن‌ها پاسخ دهید.


بعد از مدتی با تمرین و تکرار شاهد افزایش درصد خود خواهید بود.