درود

آیا وقتی کد یک کتاب هیچ تغییری نکنه به این معنیه که اون کتاب هیچ تغییری نداشته؟
از کجا میشه فهمید هر کتابی چه تغییری داشته؟
مثلا عربی سوم چاپ 93 با چاپ 94