بسته آموزشی و منابع کدوم موسسه برای کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی مناسب تره؟ من از یکی از اقوام که دکترای کشاورزی داره سوال کردم بهم سنجش و دانش رو معرفی کرد و گفت مدرسان شریف تو این رشته تعریفی نداره.اما وقتی خودم سرچ کردم دیدم سنجش و دانش خیلی گمنامه و تو نمایشگاه کتابم غرفه خلوتی داشت.به خاطر همین دو دل شدم.از طرفی من همیشه تبلیغ بیش از حد رو نشونه عدم کیفیت میدونم و مدرسان شریف غیرطبیعی در حال تبلیغ کردنه.طوری که حال آدم به هم میخوره گاهی.اما سنجش و دانشم زیادی خالی از معروفیته.حالا چیکار کنم؟ کدوم بهتره؟ماهان؟مدرسان؟پارسه؟ سنجش و دانش؟