نورگیر های راه دور ( پوشش سقف پاسیو ) به انگلیسی: Remote Skylights) سیستم های اپتیکی هستند که می توانند نور طبیعی را به قسمت های بی نور برسانند. نورگیرهای راه دور می توانند با استفاده از بازتابنده های شلجمی و فیبر نوری، نور طبیعی خورشید را به قسمت هایی که تاریک هستند یا دارای نور مصنوعی هستند برسانند.


عملکرد


نورگیرهای راه دور معمولاً از یک دیش جمع کنندۀ نور خورشید، یک "خورشیدلوله"و دیش توزیع کننده تشکیل شده اند.دیش های توزیع جمع کننده و توزیع کننده هر دو به صورت بازتابنده های شلجمی هستند. دیش جمع کننده، به سامانه ای متصل است که خورشید را در آسمان دنبال می کند تا مقدار نور تابیده شده به آن را به حداکثر مقدار ممکن برساند. خورشیدلوله، مجموعه ای از فیبرهای نوری است که نور خورشید جمع شده را از دیش جمع کننده به دیش توزیع کننده هدایت می کند. بر خلاف نورگیرها و سقف استخر عادی، در اینجا نیازی نیست که دو دیش در کنار یکدیگر باشند.

مزایا

نورگیرهای راه دور دو مزیت نسبت به نورگیرهای عادی دارند


  1. نور منتقل شده، فرکانس هایی را که برای فتوسنتز ضروری است، در خود دارند (اگرچه گزارش شده است که اشعه های مضر فرابنفش فیلتر شده است)
  2. هیچ توانی برای روشنایی نیاز نیست. این بدین معنی است که پس از ساخت هیچ گاز گلخانه ای مضر تولید نمی‌شود.