سلام من با رتبه 18000 منظقه دو معدل کتبی 17.5 میتونم نیروی انتظامی قبول شم