دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي معاونت سنجش و پذيرش گفت: رشته اتاق عمل واحد تبريز در مقطع كارشناسي، كه بعد از باز شدن سامانه ثبت نام مصوب شد، هم اكنون به دفترچه انتخاب رشته هاي گروه پزشكي افزوده شده است كه متقاضيان مي توانند آن را در ليست انتخاب هاي خود در نظر بگيرند
دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي معاونت سنجش و پذيرش گفت: رشته اتاق عمل واحد تبريز در مقطع كارشناسي، كه بعد از باز شدن سامانه ثبت نام مصوب شد، هم اكنون به دفترچه انتخاب رشته هاي گروه پزشكي افزوده شده است كه متقاضيان مي توانند آن را در ليست انتخاب هاي خود در نظر بگيرند.

علوي فاضل در ادامه افزود: آن دسته از داوطلباني كه ثبت نام خود را به طور قطعي انجام داده اند، مي توانند با امكان ويرايش، در صورت تمايل اين رشته را در انتخاب هاي خود در نظر بگيرند .

علوي فاضل در پايان گفت: انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري ۹۴، كه در روز شنبه ۱۰ مرداد آغاز شده بود، تا روز سه شنبه ۲۰ مرداد ادامه خواهد داشت، ولي بهتر است داوطلبان ثبت نام خود را هر چه سريعتر انجام دهند و به روزهاي آخر موكول نكنند