لطفا کمک کنید کدومو تو اولویت بالاتر بذارم؟؟ شیمی فناوری اطلاعات روزانه تو دانشگاه بهتر یا مهندسی شیمی شبانه تو دانشگاه پایین تر؟