سلام,میخواستم بدونم تو شهر زنجان,رتبه کنکور چند هزار باید بیارم برای دانشگاه ملی