با عرض سلام
از دانشجويان رشته هاي مديريت ( بازرگاني، مالي، صنعتي و دولتي) اگر بين ما هست لطفا اعلام كنه. يك سوال تخصصي در مورد آينده ي كاري اين رشته ها داشتم