در این فایل شما رتبه تمامی پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی در تمامی رشته ها و تمامی سهمیه هارو میتونید ببینید :

http://kashanu.ac.ir/Files/%D8%B1%D8...84%2093(1).pdf