سلام از دوستان سوالی دارم امسال تو دفتر چه راهنمای انتخاب رشته کنکور 94 پردیس های خود گردان دانشگاه صنعتی شریف وصنعتی امیر کبیر پذیرش دارن یا نه؟ چون من هرچی تو دفترچه میگردم چیزی به چشمم نمیخوره اگه کسی میتونه یه راهنمایی بکنه اصلا پردیس های خودگردان دانشگاه صنعتی شریف وصنعتی امیر کبیر امسال برا کنکور 94 پذیرش دارن یا نه؟