سلام و خسته نباشید به همه دوستان

معدل کتبی من در سال سوم 10/89 شده

امسالم رتبه وحشتناکی گرفتم

به نظرتون برم ازاد واسه کاردانی ! واسه کارشناسی بجنگم ؟

یا بمونم پشت کنکور؟

تاثیرات بیشتر میشه یا کم

میشه راهنمایی کنید ؟ مرسی