در این قسمت برای دوستان تصاویر بسیار زیبا به همراه جملات انگلیسی قرار داده می شه ! مشارکت کنید تا این موضوع رو پر بار کنیم.
تشکر هم که دیگه نباید فراموش بشهlife-quote-1.jpg534851_330536837027977_460020661_n.jpg%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86.jpg