دوستای مهربونم، من دانشجوی کارشنسدانشگاه ازاد هستم که1 بار قبلا انصراف دادم.
کسی اطلاع داره دخترها می تونن بیشتر از 1 مرتبه انصرف بدن یا نه؟ من شندم پسرها به خاطر سربازی نمی تونن اما برای دخترها مکنه یعنی؟
من می خوام انصراف بدم و یک دانشگاه ازاد دیگه رشته بدون ازمونی رو بخونم.
پیشاپیش ممنون از پاسخگوییتون