سلام

میشه بگین این دو رشته چه کاربردای متفاوتی داره؟واصلا چه فرقی دارند