: لطفامراهرچه سريعترراهنمايي كنيد" باسلام من فارغ التحصيل رشته رياضي گرايش آموزشي هستم 3ساليست درسم تمام شده.1.5سال شاغل بودم يكسال سركارنرفتم كه براي ارشدصنايع-سيستمهاشركت كنم باتوجه به اينكه من شهرستانم وكلاسهاي حضوري نداردمن فقط ازبسته هاي يكي ازموسسات استفاده كردم كه متاسفانه خيلي جالب نبودوحتي مجازهم نشدم. چون گرايشم آموزشي است دردرس مباني كامپيوتر خيلي ضعيفم وزبان هم بايدوقت بگذارم به نظرشما امسال باتوجه به وقت باقيمانده ميتوانم موفق بشوم باتوجه به اينكه ظرفيت اين رشته ازرياضي خيلي كمتراست ولي بازاركاربهتر.ضمن اينكه رشته خودم راكه هربارشركت ميكردم فقط مجازميشدم ودردرس آناليزيكي ازاصليترين درسهاضعيف هستم. مراراهنمايي كنيد

پاسخ : سلام، بدانيد به دنبال هر موفقيت، كوششي بوده است لذا اگر مي خواهيد در رشته سيستم با بازار كار بهتر موفق شويد بايد تلاش بيشتري كنيد. به نكات زير توجه كنيد: 1. ساعات مطالعه منظم و برنامه ريزي شده داشته باشيد. در روزهاي كاري كمتر از روزهاي تعطيل و در روزهاي تعطيل مي بايست كاستي¬هاي روزهاي كاري خود را مطالعه كنيد. با فرض اينكه در طول تابستان درس هاي آمار و احتمال و رياضي را به طور كامل مطالعه كرده باشيد، مي¬توانيد در مدت زمان باقي مانده تا كنكور سراسري دروس تحقيق در عمليات و برنامه¬نويسي كامپيوتر را مطالعه كنيد. (روزهاي عادي 5 ساعت و روزهاي تعطيل 8 ساعت البته مفيد- البته اين ساعات بسته به پيش زمينه و خيلي عوامل ديگر دارد). اگر هم دو درس رياضي و آمار و احتمال را مطالعه نكرده باشيد قبولي سخت ولي باز هم ممكن خواهد بود. 2. منابع مطالعاتي شما حتما منابع خوب و جامعي نيست. براي اطلاع از منابع موثق و جامع ليست منابع را از سايت نصير دانلود كنيد (اين كتب از انتشارات مختلف مي باشد) 3. در يك آزمون آزمايشي حتما شركت كنيد. اگر آمار و احتمال و رياضي را با توجه به منابع پيشنهاد شده براي اين دو درس مطالعه نكرده ايد و يا هنوز آنها را به طور كامل نخوانده ايد، مي توانيد از بودجه بندي اين آزمون ها براي رساندن خود به حد مطلوب مطالعه حداكثر استفاده را ببريد