برنامه متعادل را به دو دسته کوچکتر تقسیم کرده ایم :

۱- درصد دروس مختلف در کنکور باید متعادل باشد. ۲-زمان مطالعه برای دروس نیز باید متعادل باشد.

توضیح بند ۱ :
ابتدا در مورد بند یک یه توضیح مختصری میدهم .هرگاه کارنامه ی افرادی که در کنکور موفقیتی کسب کردند (صرفا رتبه های تک رقمی مد نظر نیست) همیشه یه تعادلی خاص بین دروس آن ها وجود دارد و تفاوت خیلی زیادی بین دروس مختلف ان ها نبود . یعنی طوری نبود که یک درس را خیلی زیاد و یک درس را خیلی کم زده باشند. به زبان خیلی ساده یعنی این که اگر شما دو درسی که ارزش برابر را دارند یکی %۱۰۰ بزنید و دیگری ۰% به ضرر شماست تا این که هر دو درس را ۵۰% بزنید.

حال به توضیح بند دو میپردازیم :
ابتدا این رو بگم که ما باید تمام دروس را بخوانیم و خدایی نکرده بعضی از درس ها مثل عربی و زبان انگلیسی (خیلی طرفدار نداره) را رها نکنیم.
متعادل درس خواندن در ۳ جا کاربرد داره
۱- تعادل در مطالعه بین دروس اختصاصی و عمومی
۲-تعادل در مطالعه دروس پیش و پایه
۳-تعادل درمطالعه برای تست و تشریحی
ما برای بند۱ این توصیه را داریم که ۷۰ % وقت خود را به اختصاصی و ۳۰% را به عمومی اختصاص دهید.
بندهای ۲ و ۳ نیز به وضعیت دانش اموز ربط دارد و ما هیچ نظر خاصی نداریم.

سخن های ارزشمند پایانی

منظور از تعادل این نیست که همه ی دروس را به یک اندازه بخوانید بلکه به این معناست با توجه به وضعیت اموزشی خودتان و اهمیت دروس های مختلف زمان را بین ان ها تقسیم کنید. متنوع درس بخوانید گروه رشته ریاضی ۲۶ کتاب و رشته تجربی ۲۷ کتاب و گروه انسانی ۳۵ کتاب دارند. شما چیدمان مطالعه خود را طوری تنظیم کنید که تنوع بین دروس وجود داشته باشد. تعداد مرور : تعداد مرورها باید افزایش یابد تا مانع فراموشی مطالب شود. اخر شب ها عمملکرد و برنامه خود را ارزیابی کنید.


منبع : مکتبستان