سلام بچه ها اگه کسی با غیاثوند مشاوره داشته یا میشناسدش میشه بگین چجور مشاوریه چیکار میکنه به درد میخوره یا نه نرخش چقدره ؟