سال 2013 | 176 صفحه | ISBN: 9781440328541 | 30 MB |معرفی:
Michael Crow برای اولین بار 33 طرح از بهترین طرح‌های Charles Limbert را در کتاب “ساخت وسایل خانه کلاسیک Arts & Crafts” به‌دقت شرح داده است بنابراین شما می‌توانید این وسایل خانه زیبا را خودتان بسازید.
این کتاب شامل موارد زیر می‌باشد:
200 طراحی با نما‌ها، ارتفاعات و جزئیات گسترش‌یافته برای پروژه‌ها جهت متناسب کردن آن‌ها با هر اتاق خانه خود
فهرستی از مواد و یادداشت‌های توضیحی برای هر قطعه.
توصیه‌هایی در زمینه انتخاب، منابع سخت افزار و ساخت و ساز و تکنیک‌های پرداخت کاری
مروری تاریخی از زندگی و کار Limbert.


خواندن کتابهای خوب، در حکم مکالمه با انسانهای شرافتمند گذشته است. "دکارت"