سلام من درسم خوبه . امسال هم کنکور رو فکر کنم خراب کردم . چون منفی خیلی زدم و ...

به نظرتون میشه یکی بره غیرانتفاعی و جیران کنه ؟ یا باید یه سال دیگه بمونم ؟؟؟