خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 13 از 13
  1. Top | #1
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات

   Post نکات کنکوری دینی سال دوم،سوم و چهارم(جزوه دست نویس)

   دانلود نکات کنکوری درس دین و زندگی سال دوم و سوم و چهارم

   دانلود : لینک مستقیم

  2. Top | #2
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نکات کنکوری دین و زندگی سال سوم(مختص پشت کنکوری ها!)

   نکات کلیدی و کنکوری دین و زندگی (3) سال سوم متوسطه
   نکات کنکوری درس اول :

   1- دغدغه و درد متعالی ، نشانه ی بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیت است.

   2- نیاز به کشف راه درست زندگی خود را در قالب سوال چگونه زیستن نشان می دهد.

   3- انسان به دنبال زندگی در جامعه ای است که روابطی عادلانه در آن حاکم باشد .

   4- زیاده طلبی و فزون خواهی برخی از افراد نابرابری میشود .

   5- زیاده طلبی و فزون خواهی برخی از افراد باعث فاصله گرفتن قلبها از یکدیگر میگردد .

   6- زیاده طلبی و فزون خواهی برخی از افراد کاهش امنیت اجتماعی میباشد .

   7- زیاده طلبی و فزون خواهی برخی از افراد سلب فرصت شکوفایی و رشد انسان ها است .

   8- راه درست زندگی آن راهی است که بتواند والاترین هدف را نشان دهد و راه رشد وتعالی را نشان دهد .

   9- راه درست زندگی آن راهی است که بتواند از آینده تصویری روشن به دست دهد .

   10- راه درست زندگی آن راهی است که بتواند رضایت و امید را به ارمغان آورد .

   11- نیازهای بنیادین انسان با یکدیگر پیوند دارند و در یک نیاز جامع یعنی شناخت راه صحیح زندگی به هم می رسند.

   12-توانایی در وصول زندگی عادلانه و کرامت بخش ودست یابی به راه رشد و تعا لی و رسیدن به رضایت آرامش درونی وبه دست دادن تصویری روشن ازآینده و مشخص کردن والا ترین هدف در کشف راه درست زندگی است .

   13-نشانه ی ورود به وادی انسانیت وعلامت بیداری و هوشیاری، گرفتار آمدن درد ودغدغه متعالی است که ریشه در سئوال های اساسی انسان دارد .

   14-در چه صورتی انسان نمی تواند هیچ نظری بدهد ؟ اگر در موضوعی اطلاعاتی در اختیار تفکر قرار نگیرد .

   15-در چه صورتی نظر انسان غلط و گمراه کننده است ؟اگر در موضوعی اطلاعات غلط در اختیار دستگاه تفکر قرار گیرد .

   16-در چه صورتی انسان به نظری کامل و جامع نمی رسد ؟اگر درموضوعی اطلاعات صحیح ولی ناقص در اختیار دستگاه تفکر قرار نگیرد.

   17-در چه صورتی ،انسان به نظر صحیح و کامل میرسد ؟اگر در موضوعی اطلاعات صحیح وکافی در اختیار دستگاه تفکر قرار گیرد .

   18-رضایت از زندگی وامید به آدمی نشاط،شادابی وچالاکی می بخشدوسررچشمه ئ شادی ها احساس رضایت وآرامش درونی است .

   19- انسان می خواهد بداند (برای چه زندگی می کند )او کدام هدف است که به زندگی اش معنای متعالی میدهد . 20-فرصت زندگی فقط یکبار در اختیار انسان واگر زمان را از دست بدهد حسرت ن را خواهد خورد بنابراین باید به مراجعه دین الهی وبا کمک منابع چون قرآن و سنت وعقل با انجام تحقیقات لازم کافی پاسخ مناسب به این نیاز ها بدهد تا به سعادت و کمال برسد .

   21-دانش بشری نسبت به بعضی مسا ئل نقص نسبی ومطلق دارد .

   22-پاسخ ها باید کاملا درست وقابل اعتماد باشد .

   23- هر پاسخی که به این نیازهاداده شود باید جامع وشامل باشد .

   24- راه حل مناسب برای رسیدن به پاسخ درست و کامل به نیازها مراجعه به دین الهی است .

   25- برای رسیدن به پاسخ درست و کامل به نیازها ی طرح شده در ابتدا به اطلاعات درست و کامل از جایگاه خود در نظام هستی نیاز داریم.

  3. Top | #3
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نکات کنکوری دین و زندگی سال سوم(مختص پشت کنکوری ها!)
   درس دوم :

   1-خدای جهان خا لقی حکیم است ،یعنی هیچ معبودی را بیهوده و عبث خلق نمی کند .زیرا خلق بی هدف نشانه نقص و ضعف وناآگاهی است واین ویِژ گی ها نمی تواند در خداوند باشد .

   2- خداوند هر مخلوقی را برای هدف حکیمانه آفریده است و آن را به سوی هدفش هدایت میکند

   3- هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است .

   4- خداوند موجودات بسیاری را خلق کرده که هریک را برای هدفی آفریده از این رو هدایت خا صی برای آنها معین فرموده و از راه مخصوص به هدف میرساند .

   5- قران کریم در بیشتر مواردی که به هدایت انسان اشاره دارد و از قوه ی تعقل به نامهای گوناگون چون تفکر ،تعقل ،تفقه و تدبر یاد میکند و رسیدن به این حقیقت را به کمک این ابزار ممکن میکند .

   6- اختیاری بودن حرکت انسان بدین معنا است که میتواند هدف درست را تشخیص دهد و آن را برگزیندو به سویش حرکت کند .

   7- برای تشخیص درست هدف خداوند دو چراغ به انسان داده است عقل در درون وجود او و دیگری فرستادگان الهی در بیرون .

   8- انسان به کمک عقل خود بسیاری از مجهولات و مسائل را درمییابد و پاسخ می دهد .

   9- خداوند دو حجت بر مردم دارد حجتی نهان و حجتی آشکار است حجت نهان همان عقل انسان است و حجت آشکار رسولان انبیا و ائمه اند .

   10- عقل وسیله فهم پیام الهی است

   11- در پرتو عقل می توان معارف و حقایق دینی را دریافت .

   12- بنا به حدیثی از امام موسی کاظم (ع) گروهی از بندگان خداوند که از معرفت برتری برخورداراند پیام الهی را بهتر میپذیرند .

   13- موجودات آفرینشی متفاوت دارند و دارای شیوه هدایت متفاوت میباشند .

   14- اختیاری بودن حرکت انسان بدین معنا است که با استمداد از عقل هدف درست را تشخیص دهد و به سویش حرکت کند و حکم یقینی وحی که در آن هیچ شکی نیست اطاعت کند .

  4. Top | #4
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نکات کنکوری دین و زندگی سال سوم(مختص پشت کنکوری ها!)
   درس سوم :

   هدایت مستمر

   1- فطرت به معنای نوع خاص خلقت است .

   2-فا طر یعنی خالق و مبدع و یکی از نام های خداست .

   3-فطرت از کلمه فطر به معنای خلق و ابداع است .

   4-به سبب ویژگی های فطری انسان میان انسانها خداوند یک برنامه کلی در اختیارانسان ها گذاشته تا آنان را به هدف مشترکی که در در خلقشان قرار داده برساند .

   5-ایمان به خدای یگانه ودوری از شرک وبت پرستی توحید است .

   6- ایمان به معادوسرای آخرت وجزائ عادلانه ی انسان ها در آن سرا معاد است .

   7-اعتقاد به عادلانه بودن نظام هستی عدل است .

   8-ایمان به فرستادگان الهی وراهنما یان دین نبوت وامامت است .

   9-عبادت وبندگی خداوند با انجام فراینی چون نماز –روزه – دعا و مناجات احکام است .

   10-کسبمکارم اخلاقی مانند تقوا،عفاف،صداقت وکرامت نفس اخلاق است .

   11-دوری از رذایل و زشتی ها ی اخلاقی مانند ظلم وستم و دروغ و ریا اخلاق است.

   12-برپایی نظام اجتماعی بر اساس عدل حکومت است .

   13- محتوا اصلی دعوت پیامبران یکسان بودهاست و همه آنها آورنده یک دین بوده اند.

   14- لازمه استقرار و ماندگاری یک دعوت ،تبلیغ دائمی و مستمر آن است .

   15- دین همه انبیا یکسان بوده اما شریعت متفاوتی داشته اند.

   16- البته بسیاری از پیامران فقط رسالتشان این بودکه دین و شریعت پیامبر بزرگ زمان خود را تبلیغ کنند که به آنها پیامبران تبلیغی میگویند .

   17- منشا اختلاف و چند دینی آن دسته از مبلغان دینی و مذهبی بودند که با آمدن پیامبران جدید درمقابل دعوت او فرستاده و اورا به عنوان پیامبر نپذیرفتند.

   18-عالی ترین درجه ی وحی مخصوص پیامبران است و به معنی القا معانی و معارف به قلب پیامبر از سوی خدا و سخن گفتن خداوند و جبرئیل با او است .

   19- اگر پیامبری در دریافت و ابلاغ وحی معصوم نباشد دین الهی بدرستی به مردم نمیرسد و امکان هدایت از مردم سلب میشود.

   20- اگر پیامبری در مقام تعلیم و تبیین دین معصوم نباشد امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا میشود و اعتماد مردم به دین از دست میرود .

   21- اگر پیامبری در هنگام اجرای فرمانهای الهی معصوم نباشد امکان دارد کارهایی مخالف دستورات الهی انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق گیرند و به گمراهی و انحراف منتلا شوند .

   22- پیامبران با بهره مندی از الطاف الهی چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا دارند که هیچگاه به سوی گناه نمیروند و همچنین از چنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمیشوند.

   23- رشد عقلی در عصر نزول قران و پس از آن به میزانی رسیده که بتواند کامل ترین برنامه را دریافت کند و به کمک این برنامه پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را بدست آورد

   24-تعیین امام معصوم (ع) از طرف خداوند سبب آن شد که نقش ها و مسئولیت های پیامبر به جزءدریافت الهی ادامه یابدو جامعه از این بابت کمبود نداشته باشد .

   25- دین اسلام دو دسته قوانین دارد دسته ای آز آن ها بدون تغییر ند و برای نیازهای ثابت میباشند

   26- این از ویژگی فطری انسان است که به حد معینی از زیباییهاو و خوبی ها قانع نمیشود .

   27- ار محورهای اصلی برنامه ی پیامبران برپایی نظام اجتماعی براساس عدل است .

   28- پیامبران تبلیغی پیامبرانی بودند که شریعت پیامبر بزرگ زمان خود را تبلیغ میکردند .

  5. Top | #5
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نکات کنکوری دین و زندگی سال سوم(مختص پشت کنکوری ها!)
   درس چهارم :

   1- معجزه ها به اذن خدا انجام میشد و فقط برای اثبات نبوت پیامبران به کار می رفت .

   2-حضرت محمد (ص)معجزه اصلی برای اثبات نبوت ایشان قرآن کریم بود .

   3-دعوت مخا لفان به این که اگر در الهی بودن قرآن شک دارند یک سوره مانند آن بیاورند تحدی می گویند .

   4-از آن روز که قرآن کریم دعوت به مبارزه را اعلام کرده است بیش از چهار ده قرن میگذرد .

   5-مخا لفان سر سخت انسان دراین باره تلاش فراوانی داشتند اما نتوانسته اند سوره ای مانند سوره کوثر بیاورند .

   6-درحالی که آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسلام وقرآن کریم آوردن سوره ای مشابه و یکی از سوره های این کتاب الهی بود .

   7-اگر معجزه پیامبر اکرم (ص)از نوع کتاب و علم وفرهنگ نبود نمی توانست شاهدی حاضربر نبوت آشیان باشد .

   8-قرآن کریم که سند نبوت و حقانیت پیامبر اکرم (ص)است در همه ی زمان ها و دوران ها حاضر است و هم اکنون نیز مخا لفان را به آوردن سوره ای ما نند سوره های خود دعوت میکند .

   9-شگفتی اعجاز قرآن در آن است که هر قدر زمان می گذرند و انسان قله بلند تری در علم ومعرفت دست می یابد نه تنها ارزش آن کاسته نمیشود بلکه درخشند گی اش بیشتر آشکار می شود و ابعاد جدیدی از معارف آن کشف میگردد .

   10- قرآن معجز ه مناسب برای انسان با فرهنگ و دانشمند است و به همین جهت با توسعه دانش و فرهنگ ،اعجاز آن آشکار تر و روشن تر میشود .

   11-فصاحت و بلاغت قرآن کریم از آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخا لفان قرار گرفت

   12-زیبایی های لفظی ساختار موزون و کلمه ها وجمله ها و سایر در معنا با وجود ایجاز و اختصار

   بسیاری از ویژگی های هنرمندانه ادبی قرآن کریم بی مانند است .

   13-با اینکه بیشتر سوره های قرآن به خصوص سوره های بلند در زمان ها ی مختلف و گاه طولانی نازل می شد ند از چنان فصاحت و بلاغتی بر خوردار بود ند که درآن جا ی هیچ یک از کلمات را نمیتوان تغییر داد .

   14-زیبایی و شیرینی بیان موزون بودن کلمه و رسایی تعبیرات در طول تاریخ سبب نفوذ خارق العاده ای قرآن درافکار و نفوس شده است .

   15-با این که 6236آیه قرآن کریم به تدریج در طول 23 سال نازل شده و درباره ی موضوعات متنوعی سخن گفته است .

   16-فرهنگ مجموعه ای از افکار عقاید و آداب ورسوم و در هر دوره ای از زمان است .

   17-فرهنگ مردم حجاز آمیخته ای از عقاید نادرست و رسوم خرافی شرک آور بود .

   18-مردم حجاز در زمان جاهلیت حتی آداب توحیدی باقی مانده از زمان حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) را با شرک آمیخته بودند و کعبه را مرکز بت های بزرگ و گوچک کرده بودند .

   19- طرح موضوعاتی چون عدالت خواهی ،علم و دوستی ،معنویت و حقوق برابر انسانها توسط قران در فضا جاهلیت آن روز بالاترین جنبه اعجاز قران کریم است .

   20-قران کریم فقط از امور معنوی یا آخرت و رابطه ی انسان با خدا سخن نمیگوید بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان ،مسئولیت های سیاسی و اجتماعی او و نیز رابطهی وی با انسانهای دیگرسخن میگوید و برنامه ی جامع و همه جانبه را در اختیارش قرار میدهد .

   21- قران کریم که کلام خالق بشر است نه تنها زمانه آنرا کهنه نمیکند بلکه افق های جدیدی از حکمت و معرفت قران را به روی جویندگان میگشاید .

   22-قرآن کتاب دیروز و امروز و فردا های انسان ها ست .هر چه زمان بگذرد و انسان به درجات عالی تری از فرهنگ و دا نش بر سند درخشندگی و شادابی قرآن بیشتر نمایان خواهد شد .

   23-از مو ضو عات شگفت انگیز و زیبا عر ضه قرآن کریم توسط پیا مبری امی و درس نخوانده بود .

   24-آوردن قرآن نه تنها از کسی که خواندن ونوشتن نمی دانست بلکه از بزرگترین دانشمندان هم ساخته نبود .

   25-اولین آیات نازل شده بر پیامبراکرم (ص)آیات اول سوره ی علق بوده است .

   26-از ویژ گی های قرآن رادیگر کتب آسمانی جاودانگی و سندیت بر نبوت پیامبراکرم (ص)ممتاز میکند .

   27- از عصر ی که انسان وارد دوره ی بلوغ فکری شده و توانسته اند با تفکر در آیات الهی درها ی معرفت را نبوت به روی خود بگشاید .

   28-دعوت قرآن کریم از مخالفان برای آوردن مطلبی مانند مطالب قران تحدی گویند.

   29- از جنبه های اعجاز قران برنامه جامع علمی است .

   30- خداوند وسیله ای را در اختیار پیامبران قرارداد تا به وسیله آن صدق و راستگویی خود را اثبات نمایند .

   31- معجزه حضرت عیسی (ع) شفا دادن بیماران لا علاج و زنده کردن مردگان است .

   32- در اوایل هجرت سران مکه افرادی را مامور کرد ه بودند که نگذارند مردم به خانه پیغمبر(ع)بروند و آیات قران را بشنوند زیرا میدانستند که این ایات هر شنونده ای را تحت تاثیر قرار میدهد .

  6. Top | #6
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نکات کنکوری دین و زندگی سال سوم(مختص پشت کنکوری ها!)
   درس پنجم :

   1- تعلیمات قران کریم و روش زندگی رسول خدا (ص9 بیان گر آن است که برنامه هدایت الهی و رسالت ایشان شامل چهار قلمرو میباشد .

   2- رسول خدا (ص) آیات قران کریم را به طور کامل از فرشته وحی دریافت میکرد و بدون کم وکاست به مردم میرساند .

   3- اولین و برترین کاتب و حافظ قران حضرت علی (ع)بود .

   4- اولین و برترین کاتب و حافظ قران حضرت علی (ع)بود .

   5- پیامبر اکرم (ص) تنها رساننده وحی نبود بلکه وظیفه تفسیر و تبیین قران کریم را نیز بر عهده داشت .

   6- گفتار و رفتار پیامبر (ص) اولین و معتبر ترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی است .

   7- ما هم اکنون نماز ، روزه ،حج ، و بسیاری از وظایف خود را که کلیات آنها در قران کریم آمده مطابق گفتار و رفتار رسول خدا (ص) انجام می دهیم .

   8- پیامبر اکرم (ص) اولین و بزرگترین معلم قران بوده است .

   9- پیامبر اکرم (ص) مسجد مدینه را که در همان روزهای اول ورود به مدینه ساخته شد را محل حکومت و رهبری خود قرار داد

   10- طبق روایات معصومین (ع) اسلام برپنج پایه استوار است که از میان انها ولایت را مهمترین پایه شمردند.

   11- اسلام یک دین کامل است و در بر دارنده هدایت انسان در همه ی ابعاد فردی و اجتماعی است .

   12- مهمترین بخش زندگی اجتماعی حکومت و اداره جامعه و تنظیم روابط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است .

   13- یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم جامعه ای بر پایه ی عدل بنا کنند و روابط مردمی و زندگی اجتماعی خود را بر اساس عادلانه بنا نهند

   14- این هدف بزرگ برپایی عدالت اجتماعی بدون وجود یک نظام حکومتی سالم میسر نیست .

   15- ولی و سرپرست حقیقی انسان خدا است به همین جهت فرمانبرداری از دستورهای خدا یا کسانی که او معین کرده ضروری و واجب است .

   16- کسانی که به مردم فرمان میدهند و قانون گذاری میکنند که خدا آن ها را تعیین نکرده طاغوت نام دارد.

   17- مراجعه به طاغوت و انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام است .

   18- رهایی از فرمان و قانون طاغوت و اطاعت از فرمان الهی بدون تشکیل حکومت و نظام الهی ممکن نیست .

   20- بهره مندی انسان ها از هدایت الهی که نتیجه ولایت معنوی است به درجه ایمان ،اخلاص و عمل بستگی دارد.

   21- در هدایت معنوی مومنان از طریق غیبی و باطنی رسول خدا یک نقش بزرگتری دارند .

   22- خداوند با اعطا مقام به پیامبر اکرم (ص) ولایت معنوی لطف خود را بر او کامل نمود .

   23- خداوند حضرت محمد (ص) را از هنگام تولد تحت تربیت خود قرار داد .

   24- مرجعیت علمی پیامبر اسلام (ص) تعلیم تبین تعالیم دینی است .

   25- اولین حکومت الهی پیامبر اکرم (ص) مدینه و با کمک مهاجرین و انصار ایجاد شد .

   26- مطابق ولایت وجود پیامبر اکرم (ص) واسطه همه خیرات و برکات مادی و معنوی به انسانها است .

   27- یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم جامعه ای بر پایه عدل بنا کنند .

   28- از دیدگاه امامخمینی (ره) خداوند متعال در کنار نفی قانون بشری یک حکومت و دستگاه اجراو اداره مستقر کرده است .

   29- بالاترین مرتبه پیامبر خدا (ص) در عالم خلقت ولایت معنوی است .

  7. Top | #7
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   آقای دکتر اینا مطابق با کنکور 92 هست !؟! تغییرات کتوب اعمال شده آیـــا ؟!
   ممنون در هر صورت ...
   عشــــــق ؛
   همین خنده های ساده توست . . . !

   وقتی با تمام غصه هایت میخندی ؛
   تا از تمام غصه هایم رها شوم . . .

  8. Top | #8
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   نقل قول نوشته اصلی توسط SajadTbT23 نمایش پست ها
   آقای دکتر اینا مطابق با کنکور 92 هست !؟! تغییرات کتوب اعمال شده آیـــا ؟!
   ممنون در هر صورت ...
   روی تیتر هر کدوم نوشته شده مختص پشت کنکوری ها...

  9. Top | #9
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   :confused::confused:میگن کتابای دینی حسابی عوض شده
   اما با چیزایی که شما نوشتید من که تغییری توش نمیبینم

  10. Top | #10
   کاربر نیمه فعال

   نمایش مشخصات
   جزوه قدیمیه و فایده نداره...

  11. Top | #11
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   عزیزان من قید کردم که مختص پشت کنکوری ها! جزوه کنکوری ها هم در اسرع وقت حاضر میشه و من تو فــروم قرار میدم.

  12. Top | #12
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه

   نمایش مشخصات
   دانلود جزوه کنکوری دین و زندگی سال سوم
   دانلود جزوه کنکوری دین و زندگی سال سوم درسهای ۱ تا ۸
   برای دانلود اینجا کلیک کنید.

   دانلود جزوه کنکوری دین و زندگی سال سوم درسهای ۹ تا ۱۶
   برای دانلود اینجا کلیک کنید.

  13. Top | #13
   کاربر انجمن

   نمایش مشخصات
   من تغییری که بعضیا اصرار دارن آنچنان عظیمه رو جزوه ها حس نمیکنم .......

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن