کسی می دونه با سر درد ،از جمله سردرد های میگرنی چطور میشه درس خوند!روز آدم خراب میشه!