کنکوری ها
برای آمادگی بیشتر شما تا زمان برگزاری کنکور 94 ، امکان دانلود رایگان 3 آزمون جامع و پایانی کانون در سال های 91 ، 92 ، 93( مجموعا 9 آزمون جامع ) و دریافت کارنامه معادل در سایت کانون فراهم شده است .
شما می توانید در هنگام اجرای روش سه روز یکبار و در دو و نیم روز باقی مانده ، این آزمون ها را به صورت درس محور یا کلی پاسخ دهید.


کل آزمون ها را می توانید یکجا در قسمت فایل های ضمیمه این مطلب دانلود کنید.
برای دریافت کارنامه وارد صفحه شخصی خود شوید.
لینک دانلود:دانلود رایگان 9 آزمون پایانی کانون در سال‌های (91 -92 -93 )