کسی میدونه برای اینکه دانشگاه های ک تهران (سراسری) داره رتبه چند باید بیارم تا زبان قبول بشم و کدوم دانشگاه ها خوابگاه دارن؟