سلام
به نظرتون برا سال 95-94 کتاب های پیش تغییر میکنن؟
به نظرتون کتاباش رو الان بگیرم یا تغییر میکنن؟