بالاخره جلد دوم ریاضیات تجربی خط وِیژه گاج چاپ شد و می توانید از طریق سایت گاج اون رو سفارش بدید.
فروشگاه انتشارات بين المللي گاج