با سلام.
دوستان من این مقدار مطالب را خوانده ام
ریاضی: حد - امار - مشتق - مثلثات - مجموعه ها و ضرب دکارتی را خوانده ام و تا اخر اردیبهشت جمع بندی خلاصه نویسی هایم تمام می شود. هندسه 1 و 2 و تحلیلی را هم فقط خط ویژه را خوانده ام.
فیزیک: فیزیک 3 به غیر از فصل اخر خوانده ام.فیزیک پیش دو تا اخر اردیبهشت تمام می شود.
شیمی2 و 4(بع غیر از اسید و باز) و شیمی 3 (به غیر ازمحلول ها) این جور که برنامه ریزی کردم جمع بندی آن تا 5 و 6 خرداد تمام می شود.(در ضمن تست شیمی تست های فیل شیمی و کنکور 85 به اینطرف ریاضی و تجربی را دارم می زنم(جداگانه یعنی بحث x را خوانده ام تست های سراسری آن را می زنم))
ادبیات هم فقط قرابیت خوانده ام.
عربی هم فقط ترجمه خوانده ام.زبان و دین و زندگی در حد 70 درصد خوانده ام(که 50 بزنم).
حالا می خواهم از 7 یا 8 خرداد هر روز از کنکور 88 تا 93 داخل را بزنم.سه روز دیگر را می خواهم کنکور 88 تا 93 خارج (فقط اختصاصی) را بزنم. می خواهم ببنم شما نظر دیگه ندارید؟ چون خیلی استرس دارم که یک وقت نشه این را اجرا کرد. یا یه جورایی استاندارد نباشه.