برخی از دانش‌آموزان به‌خصوص بعد از عید که هوا رو به گرم شدن می‌گذارد، می‌گویند هنگام مطالعه دچار حواس‌پرتی شده و بعد از خواندن چند صفحه از درس، احساس می‌کنند که برخی مسائل ذهن آنان را آشفته کرده و مطالب خوانده‌شده را خوب یاد نگرفته‌اند.رعایت موارد زیر در رفع این مشکل مفید خواهد بود:

1- اگر هنگام مطالعه، مطلبی ناخواسته ذهن شما را درگیر می‌کند دقایقی آن را کنار بگذارید و مطلب را پردازش کنید. بعد از به اتمام رساندن و نتیجه گرفتن، ذهن خود را از درگیری برهانید و مطالعه را شروع کنید.


2- محل نشستن خود را در اتاق مطالعه عوض کنید تا آن‌چه در روبه‌روی شما قرارگرفته بود در پشت سرتان قرار بگیرد.


3- برخی درس‌ها را در حالت حرکت در اتاق مطالعه کنید.


4- گاه‌گاهی یک درس را با صدای بلندی که خودتان بشنوید بخوانید.


5- هنگام مطالعه با یک خودکار رنگی یا ماژیک سعی کنید مطالب مهم هر سطر و صفحه را بادقت استخراج و علامت‌گذاری کنید. این کار در تورق سریع بسیار مفید است.


6- هر روز صبح قبل از صبحانه، 20 دقیقه نرمش و ورزش کنید تا خون به تمام اعضای بدن شما پمپاژ شده و کسالت صبحگاهی را دفع کند.


هر یک از این موارد می‌تواند شما را هفته‌ها از حواس‌پرتی برهاند.