کنکوری ها :
اگر فکر می کنید مبحثی را فراموش کرده اید،این سوال ها را ابتدا تمرین کنید .

سوال های ضمیمه ، مجموعه ای از پرمراجعه ترین سوال ها از آزمون های امسال کانون در درس های مختلف می باشد که تعداد زیادی از دانش آموزان به آن ها صحیح پاسخ داده اند.

شما هم با بررسی این سوالات می توانید نگرانی خود از فراموش کردن مطالب را برطرف کنید.


این دفترچه ها در قالب آزمون غیر حضوری در آزمون های 1 ، 8 و 15 خرداد توزیع خواهد شد .
تمام دانش آموزان کنکوری می توانند از قسمت فایل های ضمیمه ، فایل PDF آن ها را به صورت رایگان دانلود کنند.
سوال های پرمراجعه چهارم تجربی +پاسخ
دانلود فایلسوال های پرمراجعه چهارم ریاضی +پاسخ
دانلود فایلسوال های پرمراجعه چهارم انسانی +پاسخ
دانلود فایل
منبع : کانون