رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی با استقبال از مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی، گفت: این مصوبه گامی روبه جلو برای نظام بانکی است لذا بانک ها آماده اجرای این مصوبه هستند.

عبدالناصر همتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به تایید پیشنهاد شورای هماهنگی بانک های دولتی از سوی شورای پول واعتبار در خصوص نرخ سود 20 درصدی، افزود: هرچند عده ای اعلام کرده بودند که بانک ها در تعیین نرخ سود تبانی کرده اند اما دیدیم که بانک ها نرخ را براساس کار کارشناسی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و خواستار کمک در تصمیم گیری بودند.

وی درباره تجدید نظر سه ماهه در نرخ سود بانکی نیز اظهار داشت: این اقدام نه تنها سبب ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضای پول می شود بلکه برخی از فشارهایی که در بخش تقاضا وجود دارد را نیز کاهش می دهد.

مدیرعامل بانک ملی، کاهش نیم درصدی سپرده قانونی بانک ها، مدیریت بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و برخورد با موسسات غیرمجاز را از نکات مثبت مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار برشمرد و گفت: معوقات بانکی، پایین بودن سرمایه بانک ها، بدهی دولت به بانک ها و انحصاری بودن تامین مالی توسط بانک ها از معضلات نظام بانکی کشور است که امیدواریم با تدبیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این معضلات نیز رفع شود.

وی تصمیم شب گذشته شورای پول و اعتبار را گامی روبه جلو و مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که در مراحل بعدی و مقاطع سه ماهه این نرخ بررسی شود.

همتی در مورد بازنگری سه ماهه نرخ سود بانکی این گونه توضیح داد که این امر به معنای کاهش نرخ سود سپرده ها در هر دوره نیست.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گفت: نرخ سپرده یکساله 20 درصد تعیین شده در حالی که نرخ تورم حدود 16 درصد است بنابراین نرخ سود چهار درصد بالاتر از نرخ تورم است و این به معنای آن است که شورای پول و اعتبار سود حقیقی را برای سپرده گذاران در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: اگر نرخ تورم کاهنده باشد باید نرخ سود نیز تغییر کند زیرا ارزیابی در مقاطع سه ماهه باعث می شود تا نرخ درستی از تورم و نرخ سود داشته باشیم.

همتی با تاکید بر اهمیت نظارت بر موسسات غیرمجاز، اظهار داشت: برخورد با این موسسات ضامن موفقیت طرح نرخ سود بانکی است.

ثبت یادآور می شود، شورای پول و اعتبار در مصوبه شب گذشته خود برخی از 4 شرط بانک ها را در تعیین نرخ سود بانکی تامین کرده است.

براساس مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های یکساله 20 درصد، نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی 24 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد تعیین شده است.