وجود انبوهی از تجهیزات مجهز به فناوری وای فای این امکان قابل تصور است که چند فرد در تلاش باشند تا به طور همزمان به یک شبکه متصل باشند و زمانی که صحبت از بکارگیری این فناوری در محیطهای عمومی می شود این رقم را باید در چند صد نفر ضرب کرد که این به معنای افت فاحش پهنای باند می شود.
اکنون گروهی از محققان در دانشگاه اورگان برای حل این مشکل سیستم جدیدی موسوم به WiFO ابداع کرده اند که در تلفیق با LED های مادون قرمز، پهنای باند وای فای را تا ۱۰ برابر افزایش می دهد.
نکته جالب توجه در این ابتکار عمل جدید این است که نه تنها تبادلات فرکانس رادیویی بلکه تبادلات نوری نیز به طور همزمان در این شبکه ارتقا یافته و با سرعت بالایی انجام می پذیرد. از این جهت می توان این فناوری جدید را وای فای هیبریدی عنوان کرد.