سلام
نظرتون با رشته تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد چیه؟چه رتبه ای میخواد؟
اینطور نیست که بعداز فارغ التحصیلی مثل تربیت معلم مجبور باشیم وارد کار بشیم نه؟؟

و یک سوال دیگه..بعداز فارغ التحصیلی باید 2 سال بریم سربازی؟؟؟آیا فراموش نمیکنیم هرچی خوندیم؟؟