مجازات اعدام در طول تاریخ و در گذر زمان، در حکومتها و فرهنگهای مختلف و در نقاط مختلف گیتی، از لحاظ جرائم مستوجب این مجازات، نحوه سلب حیات و تشریفات آن شاهد دگرگونی های بسیار زیادی بوده است.در دوره باستان به منظور پیشگیری از وقوع جرم و همچنین عبرت سایرین، مجازات مرگ همراه با شکنجه و درد بسیار زیاد بر فرد خاطی انجام میشد به نحوی که شرح بسیاری از این طرق اعدام، امروزه باعث تخطئه خاطر هر فردی میشود. ضمنا، دایره جرائم مستوجب مجازات اعدام نیز بسیار متنوع بوده و موارد بسیار گسترده ای را شامل میشد به نحوی که بسیاری از جرائمیکه در دوره باستان با مجازات مرگ روبه رو میشد امروزه اصلا جرم نبوده یا مجازات بسیار خفیف تری نسبت به اعدام دارد.


صلب یکی از قدیمی ترین روش های اعدام است که در آن محکوم با میخ هایی بلند به یک صلیب کوبیده میشود و آنقدر روی صلیب میماند تا مرگ او فرا رسد. این روش در روم، ایران باستان، کارتاژ و مقدونیه از حدود 6 قرن قبل از میلاد مسیح اجرا میشده است. مشهورترین اعدام به این روش اعدام حضرت عیسی (ع) بوده است.

در آمریکای جنوبی و در میان قوم کوکولکنها (حدود هندوراس و گواتمالای فعلی) اعدام به روش بیرون آوردن اعضای حیاتی از بدن، معمولا از طریق شکم انجام میشد و برای اینکه محکوم تا لحظات آخر زنده باشد آخرین اعضایی که خارج میشد معمولا قلب و ریه ها بود. در ضمن، اعدام تنها مجازات بین این اقوام بوده و از قتل و سرقت گرفته تا جرائم جنسی و... همگی با مجازات مرگ روبه رو میشد.


اعدام از طریق دریدن شکم به طریق فرهنگ ساموراییها از روشهای رایج در ژاپن بود که معمولا فرد سامورایی برای رهایی از ننگ جرمی که مرتکب شده بود به همین روش خود رامیکشت.

یکی از روشهای اعدام در بین آشوریان استفاده از میخ چوبی بلندی بوده که با دقت در **** محکوم کوبیده میشده تا امحاء و احشای داخلی شکم او را متلاشی کند، به این ترتیب قربانی به سیخ کشیده شده ممکن بود چند روز به همین حالت رها شود تا مرگش فرا رسد. به سیخ کشیده شدن معمولا با وارد کردن جسم تیز بلندی از طریق دهان، پشت یا پهلوها صورت میگرفت و بعد از آن نیز سیخ به زمین کوبیده شده و محکوم به حال خود رها میشد تا پس از چند روز مرگ دردناکی را پذیرا شود.

در چین نیز روشی مرسوم بود که در آن محکوم به تیرکی بسته شده و مجریان حکم در یک دوره زمانی طولانی به تدریج بخشهایی از گوشت بدن یا اندام او را میبریدند که روش بریدن در قوانین معلوم نبود و بدین ترتیب به روشهای مختلف تکه های گوشت بریده شده و از بدن قربانی جدا میشد اما معمولا با در آوردن هر دو چشم محکوم به وسیله چاقو شروع میشد.این مجازات که معمولا برای جرائمی مانند خیانت و قتل والدین اجرا میشد در دوره های بعدی به عنوان تخفیف یا زمانی که جرائم از درجه اهمیت کمتری برخوردار بود، با خوراندن کمیتریاک به محکوم انجام شده یا به این صورت اجرا میشد که برش اول در ناحیه گلو ایجاد شده و بریدن گوشت های بدن پس از مدتی تنها روی جسد بی جان انجام میشد، پس از اجرای این روش نیز گوشت های بریده شده برای عبرت سایرین در شهر گردانده میشد.


در قوانین روم هم روشهایی برای اعدام مانند گردن زدن، شلاق زدن تا زمان مرگ، حلق آویز کردن، غرق کردن، و بریدن اعضا وجود داشت.یکی دیگر از روشهای اعدام در روم که اغلب محکومان به آن دچار میشدند دریده شدن توسط حیوانات وحشی در بنای معروف کلوزیوم روم و در برابر دیدگان تماشاچیان فراوان بود. رومیان، بزهکاران یا اسیرانی را که در جنگها نصیب آنها میشد برای جنگ به عنوان گلادیاتور انتخاب کرده و در برابردیدگان تماشاچیان آنها را به نبرد با مردانی تنومند و کارکشته یا با حیوانات درنده محکوم میکردند.


منبع :قانون