رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران از پیوستن 14 کلانشهر و شهر ایران به طرح «ساعت زمین» خبر داد و گفت: امسال المانهای مهم مناطق 22 گانه نیز در این طرح شرکت می‌کنند.
در طرح ساعت زمین، چراغ نقاط شاخص هر شهر به مدت یک ساعت در آخرین شنبه ماه مارس از ساعت 20:30 تا 21:30 خاموش می‌شود، همچنین شهروندان چراغ خانه‌های خود را به نشانه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مقابله با تغییرات آب و هوایی در همین زمان خاموش می‌کنند.
به گزارش سرویس شهری ایسنا، علی‌محمد شاعری با اشاره به اینکه امسال 14 کلانشهر و شهر ایران نیز به طرح ساعت زمین می‌پیوندند گفت: برج میلاد برای پنجین سال متوالی به مدت 1 ساعت در تاریخ 8 فروردین ماه به وقت محلی راس ساعت 20:30 خاموش می‌شود و همزمان المانهای مهم مناطق 22 گانه شامل مجموعه باغ موزه قصر در منطقه 7، برج ظغرل منطقه 20، سر در باغ ملی و موزه پست منطقعه 12، سر در دانشگا ه تهران در منطقه 6 و رینگ بوستان ولایت منطقه 19، با خاموش کردن چراغهای خود به طرح ساعت زمین می‌پیوندند.
وی با بیان اینکه متوسط مصرف انرژی در بخش ساختمان بیش از 2.6 برابر متوسط مصرف جهانی است افزود: به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مقابله با تغییرات آب و هوایی و جلوگیری از گرمایش زمین ، تهران برای پنجمین سال پیاپی در طرح ساعت زمین شرکت می‌کند.
رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شعار جهانی ساعت زمین در سال 2015 را تغیر تغییرات اقلیم (Change Climant Change) اعلام و اظهار امیدواری کرد با اصلاح الگوهای مصرف انرژی به تدریج شاهد تغییر اقلیم در جهان باشیم.
به گفته وی به ازای یک ساعت خاموشی برج میلاد مقدار 4100 کیلووات ساعت در مصرف انرژی صرفه‌جویی شده است.