بررسی‌های محققان آمریکایی نشان داده است که همراه شدن ورزش با درمان‌های دارویی سرطان می‌تواند از روند سریع بیماری جلوگیری کند.
به گزارش ایسنا، رشد بی رویه عروق خونی در تومورهای سخت باعث کمبود اکسیژن در بافت‌های بدن می‌شود، به این ترتیب تومور بدخیم شده و در مقابل درمان مقاومت بیشتری پیدا می‌کند.
طبق مطالعات جدیدی که در مجله "موسسه ملی سرطانم منتشر شده است، ورزش باعث بهبود وضعیت رشد عروق شده و ممکن است تاثیر عکس بر رشد تومورهای سرطانی داشته باشد. برای بررسی تاثیر ورزش بر تومورهای سرطانی محققان دانشگاه دوک، سلول‌های سرطان سینه را به موش‌ها منتقل کردند و آنها را به دو گروه فعال و ساکن تقسیم کردند.
بعد از این کار آنها رشد تومور، تراکم عروق، میزان کمبود اکسیژن در بافت‌ها و واکنش به شیمی درمانی را بررسی کردند.
آنها دریافتند که بعد از 18 روز موش‌هایی که ورزش می‌کردند رشد تومور آرام‌تری داشتند. کمبود اکسیژن در موش‌های ساکن 48.8 درصد و در موش‌هایی که ورزش می‌کردند 25.5 درصد بود. هنگامی که ورزش با شیمی درمانی همراه شود رشد تومور آرام‌تر می‌شود.
تحقیقات بیشتری لازم است تا تاثیر ورزش بر رشد تومورهای سرطانی مشخص شود.
مدیر این تحقیقات می‌گوید: یافته‌های ما درکی جدید از تاثیرات ورزش ایجاد کرده و به درمان تومورهای سرطانی کمک می‌کند.