بررسی‌های جدید نشان داده است که برنامه‌ای شامل تغذیه سالم، ورزش، ورزش مغز و مدیریت سوخت و ساز می‌تواند از خطر ابتلا به اختلال حواس و جنون در بیماران سالمند جوگیری کند.
محققان فنلاندی و سوئدی تاثیرات این برنامه را بر کارایی مغزی افراد سالمند بررسی کردند.
حدود 1260 نفر که بین 60 تا 77 سال داشتند در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفتند. نیمی از این افراد برای انجام برنامه و نیمی دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند. همه این افراد در معرض ابتلا به جنون قرار داشتند.
برنامه ورزشی این افراد شامل ورزش‌های عضلانی، قلبی – عروقی و ورزش‌های مغزی بود. این مطالعات دو سال به طول انجامید و بعد از دو سال به کارایی مغزی این افراد امتیاز داده شد. امتیاز کلی برای کارایی مغزی در افرادی که این برنامه را انجام می‌دادند 25 درصد بیشتر از افراد گروه کنترل بود. در بعضی موارد اختلاف فاحشی در کارایی مغزی این افراد وجود داشت از جمله توانایی مغزی در برنامه‌ریزی و اجرا و سرعت تحلیل داده‌ها.
بررسی‌ها نشان داد که انجام این برنامه هیچ تاثیری بر حافظه بیماران ندارد. انجام این برنامه‌ها می‌تواند از کاهش کارایی شناختی در افراد سالمند جلوگیری کند.