سال 2014 | 448 صفحه | ISBN: 9780812992960 | 4 MB |معرفی:
آیا می‌دانستید:
مغز پدر همانند مغز مادر در دوران بارداری تاثیرگذار است.
علائم ترک‌ که ما در پایان یک رابطه عاشقانه تجربه می‌کنیم همانند ترک اعتیاد به مواد شیمیایی است.
تکلم به دو زبان، احتمال بیماری آلزایمر را کاهش می‌دهد.
مذهب والدین در مغز ما، در دوران رشد اولیه، به‌اندازه‌ی زبان مادری ما، حک شده است.
کتاب “ما مغزهای خودمان هستیم” براساس پژوهش‌های کاملا جدید، یک بیوگرافی کلی از مغز انسان، از دوران نوزادی تا بزرگسالی می‌باشد. D.F. Swaab، عصب‌شناس مشهور، ما را به یک سفر علمی از عملکرد پیچیده درونی که پتانسیل ما، محدودیت‌های ما و آرزوهای ما را تعیین می‌کند، هدایت می‌کند. هر فصل این کتاب به‌عنوان پنجره‌ای رو به یک مرحله متفاوت از توسعه مغز، عمل می‌کند: تفاوت‌های جنسیتی که در مغز اولیه توسعه می‌یابد، آنچه در سر نوجوانان اتفاق می‌افتد و چگونگی تغییرات دائمی مغز ما تا دوران بزرگسالی.کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می‌کند؛ رنج و غم را از آینه‌ی خاطر زدوده و گنجینه‌ی ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می‌کند. "ساموئل اسمایلز"