با فراگيري اينترنت در زندگي انسانها وارد شدن به فضاي مجازي و راه اندازي کسب و کار در اين محيط به اصلي اجتناب ناپذير بدل شده است. سايت هاي تجارت الکترونيکي و بازاريابي اينترنتي در حکم ميانجي بين مشتريان و فروشندگان عمل مي کنند پس طراحي سايت يکي از ارکان مهم و تاثيرگذار در کسب و کار اينترنتي و تجارت الکترونيکي خواهد بود. با اين ديد بايد اصول حرفه اي طراحي سايت بازاريابي اينترنتي را شناخت و به دنبال آن بهينه سازي سايت را هم عملياتي کرد تا به سوددهي و بهينه کردن عملکرد سايت و کسب و کار اينترنتي مناسب دست يافت. در اين نوشته سعي مي کنيم خطاها و اشتباهات متداولي که در طراحي سايت اينگونه سايت ها بروز مي کند را براي تان بيان کنيم تا اينگونه اشتباهات در طراحي سايت شما اتفاق نيفتد.

نبود برنامه ريزي درست و پيش برنده

هدف هاي غير منطقي و غير واقع

هذف هاي کسب و کار با سايت طراحي شده سازگار نيست.

بالا بردن و ارتقاي سايت

پرداخت هزينه هاي زياد براي طراحي سايت بدون اينکه عوامل ارتقاي سايت را در نظر گرفت که باعث اتلاف سرمايه مي شود.

طراحي سايت ضعيف با کارآمدي ضعيف

اما چه موردهايي را بايد در طراحي سايت خود رعايت کنيم به طور خلاصه مي توان موردهاي زير را نام برد:

دسترس پذير بودن راحت محتوا و مطالب و سمت گيري مناسب سايت

به کارگيري فونت مناسب و کاربر پسند

کم کردن هر چه بيشتر گيجي و سردرگمي کاربران و مراجعه کنندگان به سايت در پيدا کردن مطالب موردنظرشان

عملکرد ضعيف

سايت هايي که داراري سرعت پاييني در بارگذاري مطالب خود هستند معمولا دچار مشکل مي شوند و حتي باعث شکست در فضاي مجازي مي شوند.

مولفه سرعت کم بارگذاري سايت ها را در طراحي سايت ضعيف آنها بايد جستجو کرد. البته به کارگيري هاستينگ ضعيف و استفاده نکردن از عکس ها و تصاوير بهينه شده و غيره نيز مولفه هايي است که بايد به آنها هم توجه داشته باشيد.

امنيت سايت و معضل هک

پرداخت هاي آنلاين نامطمئن و ناامن

حمله اسپم ها در بلاگ ها و يا کامنت هاي کاربران

سايت هک شده يا حمله شده

وجود داشتن ويروس بر روي سايت

به کارگيري سرويس هاي ارزان

هاستيگ هاي ارزان معمولا سرعت هاي کمتري دارند و خدمات ضعيف تري را هم اراده مي دهند.

محتوا و مطالب سايت

لحاظ کردن مسئله هاي گرامري و تلفظ لغات سخت به خاطر رسم الخط زبان فارسي

محتواي نادرست و غلط

محتوايي که به صورت ضعيف نوشته شده باشد و ويراستاري درست و حسابي نداشته باشد

محتواي نامناسب

بهينه سازي سايت نامناسب

منبع: طراحي سايت