درود بر دوستان

همونطور ک میدونید، امتحان نهایی سخت تر و سختتر میشه هرساله، و زبان فارسی هم تقریبا ی درسه سختیه!

درخواست معرفی کتاب دارم. جهت آمادگی کامل برای امتحان نهایی